Utemeljitev projekta

Ideja za zagon projekta je nastala zaradi želje in potrebe po izboljšanju v nadaljevanju opisanega trenutnega stanja:

  • skoraj popolno pomanjkanje čezmejnih raziskovalnih in razvojnih aktivnosti, zlasti pri majhnih in srednje velikih podjetjih, ki se ukvarjajo s polimernimi materiali in tehnologijami za njihovo predelavo;
  • zlasti na slovenski strani obstaja velika potreba po prenosu znanja in sodelovanju med podjetji in raziskovalnimi institucijami na področju polimernih materialov in njihovih predelovalnih tehnologij;
  • možne sinergije med podjetji in raziskovalnimi institucijami se le redko prepoznavajo in izkoriščajo;
  • raziskovalna infrastruktura slovenskih raziskovalnih in znanstvenih institucij ni dovolj opremljena za izvajanje visoko kakovostnih raziskovalnih in razvojnih aktivnosti. Sodelovanje med gospodarstvom, izobraževanjem ter raziskovanjem in razvojem je zato lahko le omejeno;
  • obstaja velika potreba po novem znanju in izobraževalnih možnostih zaposlenih v malih ter srednjih podjetjih, ki delujejo na področju polimerov in predelovalnih tehnologij.

Dogodki

30.09.2021

Design flexibility of plastics, but look and feel like metals: PolyMetal successful crossboarder cooperation

Več...
18.06.2020

Spletna delavnica PolyMetal: Toplotno prevodni materiali

Več...
Drugi predlagani dogodki

15.09.2021

29. Leobener Kunststoff-Kolloquium postponed to 15_16/09/2021

Več...
17.06.2021

PLASTIC GEARS CONFERENCE 2021

Več...