Cilji projekta

Cilj projekta PolyRegion je ustvariti močno in trajno gospodarsko regijo z izboljšanjem sodelovanja med ključnimi deležniki na področju polimernih materialov in tehnologij.

S tem namenom so vzpostavljene čezmejne povezovalne mrežne strukture med izobraževalnimi, raziskovalnimi in razvojnimi institucijami ter industrijo.
Vsi ukrepi in projektne aktivnosti so usmerjeni v dolgoročno sodelovanje in trajno partnerstvo tudi po končanem projektu.

Za doseganje splošnega cilja so bili oblikovani operativni cilji:

  • identifikacija ključnih kompetenc in zaloge znanja partnerskih institucij in ciljnih skupin na področju polimernih materialov in tehnologij v čezmejnem območju Slovenija - Avstrija in izdelava interaktivnega zemljevida kompetenc čezmejne regije PoliRegije; 
  • oblikovanje aktivnega, trajnega in mednarodno konkurenčnega partnerstva med R&R institucijami znanja na področju polimernih tehnologij v čezmejnem področju Slovenija - Avstrija, s krepitvijo njihovih kompetenc in infrastrukture, z oblikovanjem skupnih R&R projektov in programov usposabljanja, ter izmenjavami kadrov in študentov;
  • pospeševanje sodelovanja izmenjave in prenosa znanja ter inovacij med podjetji ter R&R institucijami z organizirnajem mrežnih projektov, skupnih usposabljanj in poslovnih srečanj;
  • oblikovanje in promocija znanja ter kometenc regije na področju polimernih materialov in tehnologij z oblikovanjem celostne podobe PoliRegije, vzpostavitvijo skupnega portala, organiziranjem mednarodnih dogodkov, razširjanjem znanja in informiranjem javnost.

Dogodki

30.09.2021

Design flexibility of plastics, but look and feel like metals: PolyMetal successful crossboarder cooperation

Več...
18.06.2020

Spletna delavnica PolyMetal: Toplotno prevodni materiali

Več...
Drugi predlagani dogodki

15.09.2021

29. Leobener Kunststoff-Kolloquium postponed to 15_16/09/2021

Več...
17.06.2021

PLASTIC GEARS CONFERENCE 2021

Več...