Izobraževanja s področja polimernih tehnologij in materialov, z maturo in poklicno maturo

Za osebe, ki so šolsko izobraževanje zaključile z maturo ali poklicno maturo, so na voljo naslednje možnosti izobraževanja:

Študij tehnologije polimerov

Univerza v Leobnu ponuja redni študij tehnologije polimerov na Oddelku za tehnologijo polimerov, ki ima šest kateder. Ta študij je oblikovan v dveh stopnjah: po sedemsemestrskem osnovnem izobraževanju za diplomiranega tehnologa polimerov (dipl. inž.) je na drugi stopnji na voljo trisemestrski magistrski študij (mag.) tehnologije polimerov, ki ponuja bolj poglobljeno strokovno znanje. 

Po uspešno zaključenem magistrskem študiju je na Univerzi v Leobnu na voljo tudi možnost doktorskega študija za pridobitev naziva doktor.

Študij tehnologije polimerov na Univerzi v Leobnu obstaja že več kot 40 let. Z dolgoletnimi izkušnjami na področju te razmeroma mlade znanosti lahko študentom posredujejo obsežno teoretično in tudi praktično usmerjeno znanje s področja kemije polimerov, predelave plastičnih mas, brizganja polimerov, predelave sestavljenih materialov, oblikovanja v umetne materiale in sestavljene materiale, pa tudi vede o materialih in preskušanja polimerov. Študij dopolnjuje obvezna šestmesečna praksa, ki mora biti opravljena v času trajanja študija. Ta praksa študentom omogoča, da svoje praktično znanje razširijo v podjetjih, ki pokrivajo različna področja uporabe polimerov.

Na inštitutu za tehnologijo materialov na Tehnični univerzi v Gradcu študentom v okviru študijev Tehnična kemija in Sodobni materiali posredujejo obsežna osnovna znanja na področju kemije polimerov.

VŠTP: Visoka šola za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec – ta zasebna ustanova, ki je v Sloveniji javno priznana, je bila ustanovljena zaradi potreb hitro rastočega gospodarstva v Sloveniji, še posebej na področju polimernih materialov in tehnologij.

Študij celotnega področja polimernih materialov in tehnologij je v Sloveniji možen samo na Visoki šoli za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec (VŠTP), spoznavanje posameznih strokovnih področij pa je mogoče tudi v okviru drugih študijskih smeri na fakultetah slovenskih univerz.

 
VŠTP nudi strokovne študijske programe osnov s področja polimernih materialov in tehnologij. Študij traja tri leta in je ocenjen s 180 kreditnimi točkami (ECTS). V tretjem letu so na voljo tudi moduli izbirnih vsebin: polimeri, snovanje in izdelava orodij ter management. Študij se izvaja kot redni in izredni študij, pri katerem se za izredne študente z območja osrednje Slovenije posamezne študijske enote izvajajo tudi v Tehnološkem parku Ljubljana (Brdo). Redni študij je brezplačen, izredni pa je plačljiv. Program študija je praktično naravnan, saj polovico programa predstavljajo laboratorijske vaje, praksa ali praktične vaje.

Dogodki

30.09.2021

Design flexibility of plastics, but look and feel like metals: PolyMetal successful crossboarder cooperation

Več...
18.06.2020

Spletna delavnica PolyMetal: Toplotno prevodni materiali

Več...
Drugi predlagani dogodki

15.09.2021

29. Leobener Kunststoff-Kolloquium postponed to 15_16/09/2021

Več...
17.06.2021

PLASTIC GEARS CONFERENCE 2021

Več...