Montanuniversität Leoben

Univerza v Leobnu je ena najbolj znanih in uglednih tehniških univerz v Avstriji. Študij in raziskovanje poteka na najvišjem nivoju s širokim spektrom tehnoloških področij. Zunanji institut je mesto prenosa tehnologij univerze v Leobnu. Poleg prenosa znanja in tehnologij v ključnih kompetencah univerze v Leobnu, sodijo k aktivnostim še upravljanje raziskav, podporno svetovanje in poklicno nadaljnje izobraževanje. Sodelavci zunanjega instituta delujejo kot vezni člen med znanostjo in gospodarstvom, poznajo potrebe podjetij, omogočajo dostop do strokovnega znanja, ter tehnične opreme univerze in tako pomagajo vpeljevati obstoječe znanje in tehnologije na široko področje uporabe.

Oddelek za tehnologijo polimerov v Leobnu je mednarodno priznan center za polimerne materiale z več kot 40 leti izkušenj in inovacij. Kot priznani partner industrije in gospodarstva posebno pozornost posveča tesnemu sodelovanju pri skupnih projektih z domačimi in mednarodnimi podjetji (od majhnih, domačih storitvenih projektov do mednarodnih projektov EU). Poleg raziskovalnih in razvojnih dejavnosti, je oddelek za tehnologije polimerov v Leobnu pomemben tudi kot izobraževalni partner.
Na oddelku deluje šest kateder, ki v skladu z vodilom "od surovine do končnega izdelka" ponujajo storitve na področju raziskav in poučevanja kemije umetnih mas, prek fizike delovnih materialov in njihovega preizkušanja, konstrukcije v polimernih materialih in predelavo polimerov do praktične uporabe sestavnih delov iz polimernih materialov in reciklaže.

Dogodki

30.09.2021

Design flexibility of plastics, but look and feel like metals: PolyMetal successful crossboarder cooperation

Več...
18.06.2020

Spletna delavnica PolyMetal: Toplotno prevodni materiali

Več...
Drugi predlagani dogodki

15.09.2021

29. Leobener Kunststoff-Kolloquium postponed to 15_16/09/2021

Več...
17.06.2021

PLASTIC GEARS CONFERENCE 2021

Več...