Montanuniversität Leoben

Montanuniversitaet Leoben je ena najbolj znanih in uglednih tehničnih univerz v Avstriji. Poučevanje in raziskovanje na najvišji ravni poteka v širokem spektru tehnoloških področij. Oddelek za industrijsko povezavo je točka prenosa tehnologije na Montanuniversitaet Leoben. Vodenje raziskav, svetovanje pri financiranju in strokovno nadaljnje izobraževanje se uvrščajo poleg prenosa znanja in tehnologije kot temeljnih kompetenc MUL. Oddelek za industrijsko povezavo deluje kot vmesnik med znanostjo in trgovino; zaposleni vedo, kaj podjetja zahtevajo in posredujejo dostop do strokovnega znanja in tehničnih zmogljivosti univerze, s čimer pripomorejo k dostopnosti obstoječega znanja in tehnologije širokemu spektru aplikacij.

Oddelek za tehnologijo polimerov v Leobnu je mednarodno priznan center za polimerne materiale s skoraj 50 leti izkušenj in inovacij. Kot priznani partner industrije in gospodarstva posebno pozornost posveča tesnemu sodelovanju pri skupnih projektih z domačimi in mednarodnimi podjetji (od majhnih, domačih storitvenih projektov do mednarodnih projektov EU). Poleg raziskovalnih in razvojnih dejavnosti, je oddelek za tehnologije polimerov v Leobnu pomemben tudi kot izobraževalni partner.
Na oddelku deluje šest kateder, ki v skladu z vodilom "od surovine do končnega izdelka" ponujajo storitve na področju raziskav in poučevanja kemije umetnih mas, prek fizike delovnih materialov in njihovega preizkušanja, konstrukcije v polimernih materialih in predelavo polimerov do praktične uporabe sestavnih delov iz polimernih materialov in reciklaže.

Logo_MUL_quer.jpg

Dogodki

30.09.2021

Design flexibility of plastics, but look and feel like metals: PolyMetal successful crossboarder cooperation

Več...
18.06.2020

Spletna delavnica PolyMetal: Toplotno prevodni materiali

Več...
Drugi predlagani dogodki

15.09.2021

29. Leobener Kunststoff-Kolloquium postponed to 15_16/09/2021

Več...
17.06.2021

PLASTIC GEARS CONFERENCE 2021

Več...