Fakulteta za tehnologijo polimerov

Fakulteta za tehnologijo polimerov

Fakulteta za tehnologijo polimerov je bila ustanovljena leta 2006 (kot Visoka šola za tehnologijo polimerov) na podlagi potreb industrije polimerov, ki je ena najhitreje rastočih gospodarskih panog v Evropi in v svetu. Edina v Sloveniji ponuja visokošolski strokovni in magistrski študijski program Tehnologija polimerov. Po statusu je zasebni neprofitni visokošolski zavod. Ustanovitelji so: Mestna občina Slovenj Gradec, GIZ Grozd Plasttehnika, RRA Koroška d.o.o. – Regional Development Agency, Adient Slovenj Gradec d.o.o., Grammer Automotive Slovenija d.o.o., TECOS, Slovenian Tool and Die Development Centre, Plastika Skaza d.o.o., KOPUR d.o.o. in BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje.

FTPO razpolaga z vrhunsko raziskovalno opremo in kakovostnimi kadri z bogatim znanjem o polimernih materialih in tehnologijah ter izkušnjami iz gospodarstva. Prizadeva si gojiti predvsem aplikativno in razvojno raziskovanje v skladu najvišjimi mednarodnimi standardi ter hkrati potrebami podjetij. Poleg tega skrbi tudi za povezanost med raziskovanjem in poučevanjem, torej prenašanjem najnovejših znanstvenih izsledkov v pedagoško prakso.

FTPO ponuja naslednje raziskovalno/razvojne storitve:

 • mehansko/termično in kemijsko karakterizacijo materialov
 • razvoj in modifikacija materialov/mešanic/kompozitov
 • teste predelave in priprave mešanic/kompozitov/reciklatov
 • teste okoljskih vplivov in biorazgradnje
 • pomoč podjetjem pri problemih med predelavo polimernih materialov in kompozitov
 • sodelovanje pri razvoju novega produkta v vseh fazah razvoja
 • usposabljanja/konference/seminarje/B2B dogodke

 Raziskovalno in razvojno delo poteka v 4 laboratorijih opremljenih z najsodobnejšo laboratorijsko opremo, in sicer:

-       Laboratorij za karakterizacijo polimerov z vrhunsko opremo za mehansko in termično karakterizacijo polimernih in drugih materialov: Diferenčni dinamični kalorimeter (Mettler Toledo, DSC 2), Flash DSC (Mettler Toledo, Flash DSC), Dinamični mehanski analizator (Perkin Elmer, DMA 8000), FTIR spektrometer (Perkin Elmer, Spectrum 65), Termogravimetrični analizator (Perkin Elmer, TGA 4000), Vmesnik za povezavo TGA in FTIR (Perkin Elmer, TG-IR-GCMS INTERFACE TL8000), Naprava za merjenje toplotne prevodnosti (Hot Disc, TPS 1500).

-       Laboratorij za polimere z opremo za sintezo in modifikacijo polimernih materialov ter za testiranje mehanskih lastnosti, staranja ter biorazgradnje: UV komora (Intelli-ray 600), Komora za ksenon test (Atlas, SUNTEST XXL+), Respirometer za analizo biorazgradljivosti (ECHO, RESEP 02), Kompostniki (NATUREMILL), Software za LCA analizo (GaBi), Trgalni stroj (Shimadzu, AG-X plus), Naprava za merjenje indeksa tečenja taline (LIYI, MFI LY-RR), Naprava za merjenje udarne žilavosti (CHARPY LY-XJJDS).

-       Laboratorij za predelavo polimerov z dvopolžnim ekstrudorjem (LABTECH - LTE 20-44) ter granulatorjem (SCHEER), brizgalnim strojem (KRAUSS MAFFEI, CX 50-180 blue power) ter orodji za brizganje epruvet skladnih s standardom ISO 527 oblike 1BA za natezne teste in dinamične mehanske teste, ter epruvet skladnih s standardom ISO 178 za upogibne teste in skladnih s standardom ISO 179 za merjenje udarne žilavosti in zarezne udarne žilavosti, orodje za brizganje – spirala debeline 2 mm, za določitev poti tečenja taline glede na rezultate simulacij. Temperirna naprava za temperiranje orodij za brizganje nam omogoča nastavitev temperature temperiranja do 150 °C.

-       Laboratorij za modeliranje in simulacije z 21 računalniki opremljenimi z licencami za 3D modeliranje ter numerične simulacije.

Raziskovalna dejavnost se usmerja na področje razvoja in predelave biopolimerov, (bio)kompozitov, funkcionalnih in visokotemperaturno obstojnih polimerov ter materialov za 3D tisk, izboljšanje lastnosti reciklatov ter karakterizacijo, testiranje materialov in analizo napak.

 Vloga FTPO v predloženem projektu je v sodelovanju z raziskovalci iz podjetij in partnerskimi raziskovalnimi organizacijami prispevati nova potrebna znanja za dosego ciljev projekta, predvsem pri:

 • analizi in iskanju primernih polimernih materialov,
 • razvoju novih materialov z izboljšanimi lastnosti in nižjo ceno,
 • optimizaciji predelave materialov,
 • modifikaciji materialov oziroma dodatno obdelavo materialov po predelavi,
 • testiranju/karakterizaciji materialov in prototipnih izdelkov ter
 • iskanju inovativnih metod predelave za dosego ciljnih lastnosti prototipnih izdelkov.

Dogodki

30.09.2021

Design flexibility of plastics, but look and feel like metals: PolyMetal successful crossboarder cooperation

Več...
18.06.2020

Spletna delavnica PolyMetal: Toplotno prevodni materiali

Več...
Drugi predlagani dogodki

15.09.2021

29. Leobener Kunststoff-Kolloquium postponed to 15_16/09/2021

Več...
17.06.2021

PLASTIC GEARS CONFERENCE 2021

Več...