25.02.2015

PolyRegion Pro.Act: Seminar "Kako biti viden in prodati svoje izdelke/storitve?"

proact-logo.png

V okviru projekta PolyRegion Pro.Act vas vabimo na tridnevni brezplačni seminar z naslovom »Kako biti viden in prodati svoje izdelke/storitve?«, ki bo potekal v petek, 13. in 20. 3. 2015, ter v ponedeljek, 23. 3. 2015, na Visoki šoli za tehnologijo polimerov, Ozare 19, Slovenj Gradec.

PROGRAM:

13. 3. 2015 Delavnica 1: RAZUMEVANJE IZDELKA SKOZI VIDIK KUPCA KOT TEMELJ TRŽENJA

 • segmentacija trga
 • vpogled v kupca in njegove zahteve
 • predstavitev izdelka/storitve z vidika vrednosti za kupca
 • zasnova vizije izdelka/storitve
 • identifikacija konkurenčnih prednosti kot osnova za zasnovo tržnega pozicioniranja

Izvedba: 9.00-15.00, Visoka šola za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec

20. 3. 2015 DELAVNICA 2: NAČRTOVANJE TRŽENJSKEGA KOMUNICIRANJA IN PRORAČUNA

 • trženjsko komuniciranje kot izobraževanje kupcev
  • načrtovanje trženjskega komuniciranja
  • določanje proračuna za trženjsko komuniciranje
  • metode določanja cen
  • razlikovalna cenovna strategija
  • vpliv življenjskega cikla izdelka, prodajnih stroškov in stroškov vzdrževanja zalog na ceno

Izvedba: 9.00-15.00, Visoka šola za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec

23. 3. 2015 Delavnica 3: TRŽENJE V PRAKSI

 • določitev ciljnih trgov in izbira taktike pokritja ciljnega trga
 • strategija pozicioniranja in najpogostejše napake pri pozicioniranju izdelka/storitve
 • zasnova tržnih poti pri trženju tehnologij za mikro in majhna podjetja
 • tveganja v mednarodnem poslovanju
 • prodaja in pogajanja v praksi
  • uspešno upravljanje s kupčevimi ugovori

 Izvedba:  9.00 - 15.00, Visoka šola za tehnologijo polimerov, Slovenj Gradec

KDO:

Dr. Karmen Rodman ima 17-letne praktične izkušnje in sicer v mednarodni gospodarski družbi na vodstveni funkciji v trženju, predavateljske izkušnje na univerzi in podjetniške izkušnje v družbi KonektOn, kjer z različnimi tehnikami kreativnega razmišljanja mentorira, svetuje in izobražuje podjetja in podjetnike. Prav tako deluje kot mentor, coach, trener in učitelj v številnih programih in projektih v sodelovanju z institucijami podpornega poslovnega okolja.

Boris Pfeifer, je na prvem mestu inovator. Iz nabora njegovih inovativnih in zaščitenih patentov izpostavljamo EasyShow (patentirani mobilni oglaševalni sistem), LAM (evolucija predhodnega), Elektro Kit (patentiran sistem za enostavno, učinkovito in stroškovno sprejemljivo konverzijo bencinskih dvokolesa v elektro pogon).
Poleg navedenega sodeluje kot zunanji mentor z Univerzo na Primorskem, Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem Primorske in različnimi regionalnimi razvojnimi centri v programu Podjetno v svet podjetništva.

PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE:
mihela.kanop@vstp.si

Seminar poteka v okviru projekta PolyRegion PRoAct, ki je sofinanciran s strani Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013. Projekt je nadaljevanje razvoja potenciala Polyregije in nadgradnja že izvedenih aktivnosti v okviru projekta PolyRegion.