24.06.2013

Drugi modul usposabljanja Temeljne značilnosti polimernih materialov zaklljučen

V okviru usposabljanja z naslovom Temeljne značilnosti polimernih materialov je v torek, 18. junija 2013, v Celju potekal drugi izmed treh izobraževalnih modulov, ki so jih na področju polimernih materialov / plastike pripravili partnerji v projektu PolyRegion.

Tudi tokrat so kapacitete usposabljanja bile povsem zapolnjene, saj se je le-tega udeležilo več kot 50 ljudi.

Modul `Polimerizacijske reakcije in osnove karakterizacije polimerov` je predstavil red. prof. dr. Peter Krajnc. Za njegovo raziskovalno in strokovno delo je značilno kontinuirano delovanje na petih smiselno zaokroženih tematskih področjih, in sicer: polimerizacija v heterogenih medijih (emulzija, suspenzija), aplikacije poroznih polimerov v medicini in okoljski kemiji, porozni polimeri (monoliti, delci, membrane), organska sinteza na trdni fazi in separacijske metode. Aktiven je v Slovenskem kemijskem društvu, American Chemical Society in Marie Curie Fellowship.

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki se v delovnem procesu tako ali drugače ukvarjajo s polimernimi materiali. Tako tistim, ki nimajo tega predznanja oziroma formalne izobrazbe s tega področja, kot tistim, ki ga imajo, pa želijo to znanje obnoviti oziroma poglobiti.

V sklopu usposabljanja bo sledil še en modul. 26. junija bo red. prof. dr. Vojko Musil predstavil modul Lastnosti in pregled izbranih polimernih materialov.

Utrinke iz usposabljanja si lahko ogledate tukaj.

Dogodki

13.11.2018

PolyMetal Conference

Več...
Drugi predlagani dogodki

24.06.2013

Drugi modul usposabljanja Temeljne značilnosti polimernih materialov zaklljučen

Več...